Životopis-CV/biography

JIŘÍ ŠORM

Narozen 8.4. 1957 v Praze

Žije a pracuje v Praze

Vystudoval (SPŠG) Střední průmyslovou školu
Grafickou v Praze a (AVU) Akademii výtvarných umění
v Praze, ateliér malby profesora Františka Jiroudka

Pracuje v oborech malba, grafika, kresba, socha

Svá díla vystavuje a je zastoupen v soukromých, veřejných galerií
a sbírkách všech kontinentů, vyjma Antarktidy

Je členem výtvarného spolku Mánes

Born 8.4. 1958 in Prague

Lives and works in Prague, Czech Republic

Studies: (SPŠG) Graphic technical school in Prague, (AVU)
Academy of Fine Arts in Prague, painting studio of professor František
Jiroudek

He works in the area painting, grafic, drawing and sculpture

J. Š. exhibits his art and is representented in galleries on all continents
apart from Antarctis

He is a member of art group Mánes

contatnc: Akad. mal. Jiří Šorm
Umělecká 2/310, 170 00 Praha 7
mob:+420 603211104
e-mail: j.sorm@centrum.cz